پرورش مرغ تخم گذار بومي


پرورش مرغ تخم گذار بومي را چگونه آغاز کنيم ؟

هر کسب و کاري براي شروع نياز به يک سري پيش نيازها دارد ،

براي پرورش مرغ شما به برخي لوازم مرغداري

و تجهيزات خاص نياز خواهيد داشت .

از جمله پيش نياز هاي لازم در اين کسب و کار مي توان به موارد زير اشاره کرد :

تهيه زمين و سالن پرورش

تجهيز نمودن سالن ريد جوجه يا نيمچه

تهيه ي دان براي مصرف مرغ هاي تخم گذار بومي

پرورش مرغ کاري حساس است ؟

شايد براي شما سوال پيش بيايد که چرا پرورش مرغ کاري حساس است ؟

ما به اين پرسش شما اين گونه پاسخ خواهيم داد ؛ در پرورش مرغ

، سن يک فاکتور بسيار مهم است چرا که مرغ هاي تخم گذار در هر دوره سني که قرار دارند

، نوع جيره و برنامه نوردهي خاصي براي آن ها اجرا مي شود .

کسي که مي خواهد پرورش مرغ را آغاز کند

بايد از سن دقيق مرغ ها اطلاع داشته باشد .


?? پرورش مرغ تخم گذار بومي ?? لوازم مرغداري ?? مشکلات پرورش مرغ تخم گذار بومي ?? سرمايه گذاري ?? خريد جوجه ?? مرغ هاي تخم گذار بومي ?? مرغ هاي تخم گذار و بالغ ?? بيماري هاي مرغ تخم گذار بومي


اخذ مجوز براي پرورش مرغ تخم گذار بومي و مشکلات پرورش مرغ تخم گذار بومي

معمولا براي راه اندازي اغلب کسب و کارها نياز به دريافت مجوز مي باشد .

مجوز درواقع به معناي آن است که کار شما از لحاظ قانوني معتبر و تاييد شده مي باشد .

راه اندازي کار پرورش مرغ تخم گذار بومي هم نياز به دريافت مجوز دارد

تا کار شما به لحاظ قانوني اعتبار پيدا کند . براي مجوز گرفتن احداث سالن

پرورش مرغ تخمگذار  بومي بايد حداقل جمعيت گله 10000 قطعه باشد.

البته شرايط مجوز گرفتن در تمامي مناطق يکسان نيست .

راه اندازي کارهاي بدون ريسک و بدون دردسر

يکي از مهم ترين نقاط ضعف در پرورش مرغ تخم گذار بومي ،

بالا بودن ريسک اين کسب و کار است . کافي است

تا يک بيماري در بين مرغ ها شيوع پيدا کند در اين صورت است

که تمام سرمايه شما و هم چنين تمام هزينه هايي که براي راه اندازي

اين کار صرف کرده بوديد همگي به يکباره از بين مي روند .

اگر به دنبال کاري پر سود هستيد ، کارهايي را انتخاب کنيد

که امکان ريسک در آن ها پايين باشد مثل خطوط توليد مجموعه سارگن استون

. ريسک اين خطوط توليد بسيار پايين بوده و شما مي توانيد

بدون هيچ گونه نگراني در اين خطوط توليد ، سرمايه گذاري کنيد .