انواع تراش جواهرات

چرا سنگ ها را تراش مي دهند ؟

هر سنگ معدني ارزشمند براي آن که قابل استفاده شود و بتوان آن را در انواع جراهرات (انواع تراش جواهرات ) به کار برد

، بايستي فرآيند تراش را پشت سر بگذارد . 

جواهر تراش کيست ؟

به فردي که عمل تراش روي سنگ را انجام مي دهد ، جواهر تراش گويند .


انواع تراش جواهرات | تراش صفحه اي | تراش پرنسسي | تراش مرکب | جواهر تراش


تراش صفحه اي

از ميان انواع تراش جواهرات ، تراش صفحه اي ، متداول ترين آن ها مي باشد

که خود به 3 دسته تقسيم مي شود : 1- تراش برليان گونه  2- تراش پله اي 3- تراش زمرد گونه

. تراش صفحه اي در مورد سنگ ها و بلورهاي گرانبها و شفاف اعمال مي شود

که هر چه صفحات بيشتر تراشيده شوند ، جلاي بيشتري در سنگ و جواهر ايجاد مي شود .

تراش برليان گونه : تراش برليان گونه رايج ترين نوع تراش الماس و بسياري

از سنگ ها به خصوص سنگ هاي غير رنگين است .

اين نوع تراش باعث افزايش بازتاب نور مي شود و درخشندگي فراواني به سنگ جواهر مي دهد .

تراش پله اي :  شامل تراش هاي مستطيل شکل و راست گوشه مي شود

که همزمان به صورت پله اي به سمت تاج صعود و به سمت خيمه نزول مي کنند .

تراش پله اي هم آسان است و هم باعث جلوه ي بيشتر و حفظ خلوص رنگي سنگ مي شود

به همين علت است که تراش پله اي در ميان انواع تراش جواهرات ، همگاني تر است .

تراش ساده

به شکل يک صفحه صاف يا گنبدي ( کابوشن ) است که براي عقيق و سنگ هاي مات مناسب است .

تراش مرکب

در تراش مرکب ، قسمت بالاي نگين داراي يک صفحه بزرگ و مسطح و قسمت پايين داراي صفحات متعددي است.

يا برعکس قسمت پايين از يک صفحه و قسمت بالا از صفحات متعدد تشکيل يافته است.


انواع تراش جواهرات | تراش صفحه اي | تراش پرنسسي | تراش مرکب | جواهر تراش


تراش گل سرخ

از ميان انواع تراش جواهرات مي توان به تراش گل سرخ به عنوان بهترين و پرکاربرد ترين آن ها اشاره کرد .

در اين نوع تراش ، بالاي سنگ يک صفحه ي بزرگ هشت ضلعي وجود دارد

و هر چه صفحات به سمت کنار مي آيند از تعداد اضلاع آن کاسته مي شود

تا اينکه به صفحات مثلثي تبديل مي شوند .

اگر از بالا به اين سنگ نگاه کنيد به صورت گرد يا بيضي ديده مي شود .

تراش اسچر

تراش اسچر از انواع تراش پله اي محسوب مي شود . تراش هاي اسچر اغلب به صورت مربع يا مثلث هستند

اما زماني که از بالا به آن ها نگاه کنيد ، هشت ضلعي يا شش ضلعي به نظر مي رسند .

جهت مشاهده ساير مقالات مرتبط به جواهر سايت مراجعه نماييد.