برش الماس

چرا الماس را برش مي دهند ؟

سنگ هايي که از طبيعت به دست مي آيند درحالت طبيعي و برش نخورده قابل استفاده در جواهرات نيستند

، بنابراين براي اين که بتوان از آن ها در جواهرات استفاده کرد ، سنگ ها را طبق مدل ها و شکل هاي دلخواه

، برش مي دهند . برش الماس هم روندي است که در طي آن  يک سنگ برش نخورده الماس

، تبديل به سنگي تراش خورده و زيبا مي شود تا بتوان از آن در جواهرات استفاده کرد .

برش الماس توسط چه کساني انجام مي شود ؟

برش الماس توسط کساني انجام مي شود که شناختي زيادي از گوهرها و سنگ ها داشته باشند ،

داراي تجربه ، مهارت و دانش زياد باشند و هم چنين اين فرد بايد داراي ابزار و تجهيزات باشد .

ابزار و تجهيزات مورد استفاده در اين کار بايد حرفه اي باشند

زيرا هرگونه جزييات کوچک ، در نتيجه نهايي ، تاثيز بسزايي خواهد داشت .


"<yoastmark

مراحل برش الماس

تمامي روند تراش و صيقل الماس به 5 مرحله اصلي تقسيم مي شود که شامل موارد زير است :

  • طرح ريزي ( Planning )
  • تورق ( Cleaving )
  • کمربند زني ( Bruting )
  • صفحه زني و صيقل ( Brillianteering & Polishing )
  • تميز کردن ( Cleaning )

"<yoastmark


 صفحه زني و صيقل

صفحه زني مناسب از جمله خصوصيات برش استاندارد الماس است

زيرا اگر صفحه زني در الماس به خوبي انجام شود ،

مراحل بعدي هم با دقت بالايي انجام خواهند شد

و در نتيجه در پايان کار الماسي با برش عالي در اختيار خواهيد داشت .

ايجاد صفحه بر روي الماس در دو مرحله انجام مي شود .

اين مراحل شامل Blocking و Brillianteering  مي باشد.

در مرحله ي اول، Blocker  صفحه ي اصلي خيمه را ايجاد مي کند.

البته به غير از آن 8 صفحه اصلي تاج، Table و Cult نيز بر روي سنگ ايجاد مي شود .

سپس نوبت به مرحله ي Brillianteering مي رسد .


تميز کردن

آخرين مرحله در برش الماس ، تميز کردن آن است که براي اين کار از اسيدهاي مخصوصي استفاده مي شود .

برش الماس اگر به صورت استاندارد انجام شود تاثير بسزايي در قيمت جهاني آن خواهد داشت .

بنابراين تميز کردن الماس و از بين بردن بقي مانده ها بر روي سطح آن يک از مهم ترين و اساسي ترين

مراحل در روند برش الماس است .

پس تراشکار بايد با دقت کافي تمام سطح الماس را بررسي کند

و تمام آن چه به صورت اضافي بر روي الماس برش داده شده باقي مانده است را تميز کند .

جهت مشاهده ساير مقالات مرتبط با انگشتر ها و سنگ هاي قيمتي به بخش اخبار جواهر سايت مراجعه نماييد.