راه اندازي کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي


مجسمه چيست ؟

مجسمه يا تنديس ، پيکره اي است که با هدف يادآوري يا

به نمايش گذاشتن وجود يک انسان ، شئ ، حيوان يا واقعه ساخته مي شود .


توانايي هاي مورد نياز براي کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي

مجسمه سازي ، حرفه و هنري بسيار حساس است . افرادي که مي خواهند

کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي راه اندازي کنند بايد داراي ذهني خلاق

و متفکر باشند تا بتوانند با ايده گرفتن از محيط اطراف ، مدل ها و طرح هاي

سه بعدي زيبا و متنوعي ايجاد کنند . هم چنين اين حرفه و هنر

نياز به تمرين هاي زياد دارد و شايد فرد در اين کار مجبور به حذف

يک سري از کارهاي روزمره ي خود شود و يا شب بيخوابي هاي

زيادي در پيش داشته باشد .

 

?? راه اندازي کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي ?? هنر مجسمه سازي ?? مشکلات راه اندازي کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي ?? هنرهاي تجسمي ?? مجسمه سازي ?? کسب درآمد بيشتر ?? بازار کار و آينده شغلي مجسمه سازي و پيکر تراشي 


بازار کار و آينده شغلي مجسمه سازي و پيکر تراشي

تقريبا  تمامي افراد قبل از ورود به هر حرفه و کاري ، در ابتدا بازار کار و آينده

شغلي آن را مورد بررسي قرار مي دهند چرا که داشتن يک درآمد مطلوب

از اولين هدف هاي يک فرد براي انتخاب يک شغل است .

در رابطه با رشته ي مجسمه سازي بايد گفت که اين حرفه

هم مانند رشته عکاسي و رشته نقاشي در جامعه امروزي ،

خيلي موقعيت هاي شغلي و طرفداران زيادي ندارد .

در واقع براي کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي ، جايگاه مشخص شغلي در کشور ما وجود ندارد .

مشکلات راه اندازي کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي

از معايب و نقاط ضعف کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي ،مي توان

به نياز جامعه به واردات خارجي اشاره کرد . اکثر فروشنده ها مواد اوليه

را از کشور چين وارد مي کنند . بنابر اين در سال هاي اخير ،

قيمت مواد اوليه ، چند برابر افزايش يافته است .

براي کسب سود بيشتر به دنبال چه کارهايي باشيم ؟

از مطالب بالا مي توانيم اين طور نتيجه گيري کنيم :

اول اين که کارگاه مجسمه سازي و پيکر تراشي ، نياز به آموزش دارد

و هرکسي نمي تواند چنين کاري را راه اندازي کند .

دوم اين که اين حرفه از لحاظ مواد اوليه به خارج وابسته است .

جنس هاي خارجي هم امروزه روز به روز درحال افزايش قيمت هستند ،

بنابراين براي اين کار بايد سرمايه ي زيادي را به کار گيريد

هم چنين امکان برگشت اين سرمايه هم قطعي نيست

پس سرمايه خود را در جايي به کار گيريد که از برگشت

سرمايه ي خود به همراه سود بيشتر اطمينان داشته باشيد

. در اين راستا مجموعه سارگن استون با ارائه ي خطوط توليد مطمئن ،

شما را ياري خواهد کرد  .