کشت زعفران به روش گلخانه اي

کشت زعفران بدون خاک ، از انواع کشت زعفران به روش گلخانه اي

به شمار مي رود که در تاريخچه ي زعفران کم تر به آن توجه شده است .

کشت زعفران به روش گلخانه اي ، به دليل عدم وابستگي به خاک

و استفاده از آب ، مزاياي بيش تري نسبت به روش کاشت سنتي زعفران دارد .

کاشت گلخانه اي زعفران به دو روش اصلي صورت مي گيرد :

1- روش آيروپونيک 2- روش هيدروپونيک

کشت زعفران به روش آيروپونيک

نام ديگر کشت زعفران به روش آيروپونيک ، هوا کشت است .

در اين روش ، گياه زعفران به حالت معلق در محيط سرپوشيده گلخانه

، آويزان مي ماند . در اين حالت ريشه ي گياه در خاک قرار نمي گيرد

و بستري براي رشد ندارد . ريشه ي گياه زعفران از ذارت غذايي

که در آب حل مي شوند ، تغذيه مي شود . در روش آيروپونيک

، آب نبايد به طور مستقيم به ريشه ي گياه برسد زيرا در آن صورت

باعث پوسيدگي يا انتقال بيماري به پياز زعفران مي شود

بنابراين در کشت زعفران به روش آيروپونيک ، يکي از مسائل پر اهميت

، توجه به حفظ رطوبت محيطي است که زعفران در آن رشد مي کند .


کشت زعفران به روش هيدروپونيک

نام ديگر کشت زعفران به روش هيدروپونيک ،آب کشت است

.آب  کشت يکي ديگر از انواع کشت زعفران به روش گلخانه مي باشد .

اين روش به خاک نياز ندارد اما به آب فراوان احتياج دارد .

مراحل کشت زعفران به روش هيدروپونيک چندان تفاوتي با کشت زعفران

به روش آيروپونيک ندارد ، در روش هيدروپونيک به جاي آن که ريشه ي گياه

زعفران در هوا معلق نماند ، به محلولي از آب منتقل مي شود .


 

?? کشت زعفران به روش گلخانه اي ?? سرمايه گذاري ?? مشکلات کشت زعفران به روش گلخانه اي ?? کشت زعفران بدون خاک  ?? کاشت سنتي زعفران ?? کشت زعفران به روش هيدروپونيک ?? کشت زعفران به روش آيروپونيک


معايب و مشکلات کشت زعفران به روش گلخانه اي

  • بالا بودن قيمت تاسيسات و دستگاه ها ، مانند رطوبت ساز و …
  • در وقت خواب ، پياز ها از گلخانه به زمين برده مي شوند و مجددا
    براي بازدهي به فضاي گلخانه باز مي گردند بنابراين دوباره کاري خواهد شد .
  • در حين دوباره کاري ، پياز ها آسيب خواهند ديد .
  • کشت زعفران به روش گلخانه ، نياز به وقت و مراقبت زياد دارد .
  • کشت زعفران به روش گلخانه اي نسبت به کشت زعفران در زمين ، برداشت کم تري دارد .
  • در برخي از موقعيت هاي جغرافيايي که امکان کشت سنتي مي باشد
    ، اين روش مقرون به صرفه نيست .


راه اندازي کسب و کارهايي جديد و نو

اگر به دنبال درآمد هرچه بيش تر و بهتر هستيد ، کسب و کارهايي جديد و نو راه اندازي کنيد .

سرمايه گذاري در کسب و کارهايي که درآن ها رقيب ، زياد وجود دارد بي فايده است

زيرا شما بايد تمام توان خود را براي رقابت بگذاريد ، که اين کاري بي فايده است .

سارگن استون خط توليداتي را به شما پيشنهاد مي کند که اين خطوط توليد اشباع شده نيستند

و شما با سرمايه گذاري در آن ها مي توانيد از داشتن کسب و کاري مطمئن و پرسود ،

آسوده خاطر باشيد .